Klachten

De praktijk is aangesloten bij het NIP en hanteert dan ook de bijbehorende beroepscode voor psychologen. Het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) heeft een beroepscode opgesteld. Hierin staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels waaraan het werk van een psycholoog moet voldoen. Deze zijn gebaseerd op de principes van verantwoordelijkheid, integriteit, respect en deskundigheid. Psychologen die lid zijn van het NIP dienen zich aan deze beroepscode te houden. Als u een klacht heeft over de bejegening of over de behandeling , kunt u dat altijd met mij bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Komen wij er samen niet uit dan kunt u een collega psycholoog raadplegen en de casus bespreken. Ten slotte kunt u overwegen een klacht in te dienen bij het College van Toezicht. Dat is een onafhankelijk orgaan van het NIP .