Privacy

De wetgever verplicht de BIG psycholoog tot het zorgvuldig bewaren van zaken die rond uw persoon aan de orde komen. Er zullen geen mededelingen doen aan derden over hetgeen u gezegd hebt. U hebt recht op inzage in uw dossier zoals brieven of rapporten die over uw persoon of uw minderjarige kind geschreven zijn. Anderen krijgen alleen inzage in uw dossier als u daar schriftelijk toestemming voor geeft. De wet geeft u de mogelijkheid in beroep te gaan als u het ergens niet mee eens bent. De beroepsvereniging NIP, ziet toe op de beroepsethiek of de beroepscode.